Loading
СУПЛОФОЛ макро К-200
MAX forte
СУПЛОФОЛ макро К-200

Течен тор, предназначен предимно за листно подхранване на всички земеделски и градински растения по време на периоди на повишено търсене на калий. Добре се смесва с вода и всички негови компоненти са напълно абсорбирани от растенията. В допълнение към основните макроелементни компоненти - фосфор и калий, той съдържа и набор от напълно хелатирани микроелементи. 

Работи перфектно при плодните култури. Той има положителен ефект върху скоростта и еднородността на зреенето, както и върху цвета, качеството и дълготрайността на плодовете. Препоръчва се при отглеждането на домати, краставици, други зеленчуци и овощни дървета и ягоди. 

0 лв.
Контакти
Тегло:
  • 1.00 kg
  N P 2O 5 K 2O MgO SO 3 B Cu Fe Mn Mo Zn
%m/m - 7,00 16,00 - - 0,08 0,05 0,04 0,16 0,004 0,05
g/l - 90,00 200 - - 1,00 0,6 0,5 2,00 0,05 0,6