Loading
СУПЛОФОЛ моно Молибден
MAX forte
СУПЛОФОЛ моно Молибден

Този нов продукт е отговорът на SUPLO на нарастващата липса на молибден. Това се отнася особено за слънчоглед, рапица, царевица и други зърнени култури. 

ор с високо съдържание на молибден с хелат EDTA + органични киселини.

0 лв.
Контакти
Тегло:
  • 1.00 kg
  N P 2O 5 K 2O MgO SO 3 B Cu Fe Mn Mo Zn
%m/m - - - - - - - - - 4,5 -
g/l - - - - - - - - - 50 -