Loading
СУПЛОФОЛ микро Бор+Молибден
MAX forte
СУПЛОФОЛ микро Бор+Молибден

Тор с високо съдържание на бор и молибден с хелати EDTA + органични киселини.

Висококачествена, напълно разтворима във вода смес от бор (B) и молибден (Mo). Като се има предвид значението на двата микроелемента тора е подходящ за снабдяване на всички растения в земеделието и градинарството. Борът влияе, наред с другите елементи за правилното развитие на конуса, за растеж и регулирането на процесите на цъфтежа, ефективността на опрашването, залагането и формирането на семена. Недостигът на този елемент се среща в над 80% от почвите. Молибденът, въпреки че е необходим за растенията в много по-малки количества, е много важен за трансформацията на азотните съединения (дефицитът причинява намаляване на съдържанието на протеини) правилното размножаване на растенията (дефицитът причинява производството на по-малко жизнеспособен прашец).

Причината за липсата на молибден е широко разпространение на киселинността на нашите почви, тъй като наличието на този елемент намалява, намалява и неговото pH. За повишаване на ефективността торът е обогатен с хуминови киселини, чието съдържание (в една доза пръскане) стимулира развитието на растенията и оказва положително влияние върху размера и качеството на получените култури. Основен състав на тора ограничава развитието на някои гъбични заболявания. 

0 лв.
Контакти
Тегло:
  • 1.00 kg
  N P 2O 5 K 2O MgO SO 3 B Cu Fe Mn Mo Zn
%m/m - - - - - 10.6 - - - 0,4 -
g/l - - - - - - - - - - -