Loading
СУПЛОФОЛ Царевица
MAX forte
СУПЛОФОЛ Царевица
Тор със състав, адаптиран към нуждите на царевицата и бобовите култури. Тази група изисква повишени количества цинк и молибден. Съдържа високо усвояеми съставки и микроелементи във формата на хелати EDTA+органични киселини.
0 лв.
Контакти
Тегло:
  • 1.00 kg
N P 2O 5 K 2O MgO SO 3 B Cu Fe Mn Mo Zn
%m/m 15,00 - 6,00 2,00 5,00 0,20 0,10 0,30 0,40 0,03 1,60
g/l 188 - - 25,0 62,5 2,50 1,25 3,75 5,00 0,38 20,0