Loading
Течен азотен тор UAN
MAX forte
Течен азотен тор UAN

Течен азотен тор в България се произвежда единствено от Агрополихим АД. Продуктът е познат и широко използван от дълги години в земеделското производство на най-развитите страни в Европа, Северна и Южна Америка.

Течният азотен тор (UAN) е най-прецизното решение за азотно подхранване. Подходящ за почти всички видове земеделски култури, течният азотен тор е универсално решение за модерния земеделец.

Течният азотен тор е с общо съдържание на активно вещество 32%. Може да се прилага по време на цялата вегетация на културите. Поради специфичните си качества може да се прилага при предсеитбено подхранване, за вегетативно приложение и за коригиращи подхранвания.

Течният азотен тор трябва да се употребява при точно опрделени метеорологични условия и стриктно спазване на препоръчителната торова норма.

Предимства

 • Съдържа три форми на азот — амидна, амониева и нитратна, което предполага по-равномерно и продължително отдаване на активното вещество и намалява процента на денитрификацията
 • Значително по-ниски загуби от излитане дори при липса на оптимална влажност поради незначителното изпарение, дължащо се на съставната му формула и високото относително тегло — загубите на азот с около 30% по-малко спрямо амониевия нитрат и карбамида
 • По-равномерно и качествено разпръскване и по-бърз ефект от торенето
 • Максимално използване на активното вещество дори при високи температури, без да е нужно влагане в почвата
 • Неутралност по отношение на окисляване на почвата. Карбамидът, който под влияние на уробактериите в почвата се амонифицира до амониев карбонат, предизвиква алкална реакция и неутрализира киселата реакция на нитратния азот
 • Запазва качествата си, независимо от периода на съхранение
 • При комбинирано внасяне с хербициди за запечатка се реализира икономия до 20% на гориво поради факта, че се комбинира торене с растителна защита 
 • Гарантира сигурност при употреба — не е пожароопасен, взривоопасен или токсичен
 • Може да се транспортира и съхранява във всички видове цистерни и съдове от неръждаема стомана или изкуствен материал, които са изправни
 • Може да се комбинира с мероприятията по растителна защита и е съвместим за използване при капково напояване и всякакви типове напоителни системи без да запушва филтрите и частите на системата
0 лв.
Контакти
Тегло:
 • 1,000.00 kg