Еколист Микро Житни

Еколист Микро U, Z, K, Zm, Rb,S, T- Еколист микро е голяма група от висока концентрирани специализирани микроелементни торове за отделните растителни групи култури.  Подходящ за използване при интензивно отглеждане на селскостопански култури. Микроелементитесе намират във вид на хелатинов комплекс Хелацид, които стимулира развитието на растенията и тяхната съпротивителна способност. Повишава добива и качеството на продукцията, подържа съдържанието на протейн, захари и витамини в оптимални граници, което значително подобрява и вкусовите качества на растенията.

РАСТЕНИЕ

ПЕРИОДИ НА ПРЪСКАНЕ

ДОЗА НА ТОРЕНЕ  л/дкар

ЖИТО, ОВЕС, ЕЧЕМИК

Началото на братене-есен

Насърчаване-пролет

Стволови удължения

Абажури

 

0,1-0,2

 

Размерът на течност в употреба(л/дка) 20-30 –полски култури;

Начин на употреба

Наименование

Състав на торовете ( в % от теглото)

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Еколист Микро З

4

-

-

5

-

10,8

0,16

0,35

1,00

0,98

0,005

0,90