ФЕРТИДРОП 20-20-20

FertiDROP ( 20 - 2020 )

Многокомпонентен,кристален,добре разтворим във вода тор,предназначен за листно и капково наторяване:зърнени култури,градински култури,парници на открито и закрито.

FertiDROP (20-20-20) съдържа балансиран състав на NPK и комплект от микроелементи,

благодарение на което стимулира растенията за интензивен растеж и развитие

Торът може да се употребява за приготбянето на готови разтвори или на концентрирани разтвори,които ще се разреждат в уредби за напояване или в пръскачки.При концентрираните разтвори дозата трябва съответно да се увеличи.Дозата на тора трябва да се присоби към индивидуални препоръки за торене.

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

20%

20%

20%

0,12%

0,09%

0,04%

0,06%

0,10%

0,06%

0,002%

0,012%