Еколист Микро Бобови

Еколист Микро БОБОВИ- Еколист микро е голяма група от висока концентрирани специализирани микроелементни торове за отделните растителни групи култури.  Подходящ за използване при интензивно отглеждане на селскостопански култури. Микроелементитесе намират във вид на хелатинов комплекс Хелацид, които стимулира развитието на растенията и тяхната съпротивителна способност. Повишава добива и качеството на продукцията, подържа съдържанието на протейн, захари и витамини в оптимални граници, което значително подобрява и вкусовите качества на растенията.

Състав на торовете (в % от теглото)

Продукт

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Еколист Микро

БОБОВИ

4,0

-

-

5,0

-

10,0

0,300

0,230

0,400

0,450

0,016

1,00

РАСТЕНИЕ

ПЕРИОДИ НА ПРЪСКАНЕ

ДОЗА НА ТОРЕНЕ  л/дка

 

БОБОВИ РАСТЕНИЯ

 

Преди цъфтеж

След цъфтеж

7-10 дни по-късно

 

0,1-0,2

 

Размерът на течност в употреба(л/дка) 20-30 –полски култури;