Хранителни дефицити - Земеделски култури


Недостигът на минерали в растенията може да бъде следствие от няколко фактора:

  • Намалена хранителна мобилност в растенията
  • Недостиг на вода в почвата- суша
  • Повече вода в почвата- наводнения, липса на кислород
  • Повреди на кореновата система от гризачи
  • Ниска или твърде висока температура
  • Транспирация на неблагоприятни условия- студ влага
  • Няма физически минерали в почвата
  • Неоптимално pH на почвата
  • Антагонизъм срещу йоноте

В следствие на недостиг на хранителни вещества в растенията са нарушени жизнените им функций. Разстройство се проявява, чрез някои промени във външния вид на растението. Симптоми на хранителни дефицити, особено в ранните етапи на образуването им лесно могат да се разпознаят и идентифицират на повърхността. Познавайки признаците на дефицит се определят хранителните вещества.