Схеми за литно торене - Зеленчуци


Схеми в селскостопанските култури

Торенето е определящ фактор за качеството и размера на добива. Оптимално торене трябва да се основава на анализ на няколко фактора. Първо, трябва да знаете хранителните потребности от различни видове и сортове растения, и второ - трябва да се анализират резултатите от химичния анализ на материала, почвата и растенията. Ние трябва да се вземе предвид оценка на визуални продукти, сила растеж, размера и качеството на реколтата и т.н., и времето на сезона. Поради това, предлаганите схеми за листно торене на отделните растения трябва да бъдат третирани като пъзел, въз основа на които можете да изгради своя добив.

Боб

Фаза на развитие на боб

Предполагаема употреба на торове

Вид на тор

Доза кг-л/ха

 

 

 

След появата на 2-3 листа

Допълване на фосфорното ниво за по-добро вкореняване 2 процедури на 10-14 дни

 

Допълването недостига на микро елементи за подобряване цъфтежа и формирането на шушулки

 

Допълването дефицита на мед и образуването на семена

Максимус Екстра Р

 

 

 

Еколист Микро U

 

Еколист Моно Мед

3-4

 

 

 

 

2-3

 

 

1-2

 

 

Фаза 4-5 листа

Допълване недостига на Желязо

 

 

Допълване на Мангановия дефицит за подобряване на цъфтежа и формирането на шушулки

Еколист Моно Желязо

 

Еколист Моно Манган

0,5-1

 

 

1-2

В период на растеж на растенията

Активиране на вегетативен растеж

 

 

Активиране на фотосинтезата

Максимус 20-20-20

 

Максимус Екстра Mg

3-4

 

 

2-3

 

 

Началото на цъфтежа

подобряване на цъфтежа и формирането на шушулки

 

 

Допълване нивата на калий

Еколист Моно Бор

 

 

Максимус Екстра К

1

 

 

 

3-4

Грах

Фаза на развитие на грах

Предполагаема употреба на торове

Вид на тор

Доза кг-л/ха

 

Фаза 2-3 листен стадий

Допълване на фосфорните нива за по-добро вкореняване

 

Допълване на микроелементи за подобряване цъфтежа на растенията

Максимус Екстра Р

 

Еколист  микро U

 

3-4

 

 

2-3

 

 

 

 

Фаза 2-3 листен стадий

Допълвне недостига на желязо

 

 

Отстраняване на мангановия дефицит, предотвратяване на усукването на стеблата

 

Активиране на вегетативния растеж

 

 

Активиране на фотосинтезата

Еколист Моно Желязо

 

Еколист моно Манган

 

 

Максимус 20-20-20

 

Максимус Екстра Mg

0,5-1

 

 

1-2

 

 

 

3-4

 

 

2-3

По време на зелена пъпка и цъфтежа

 

Подобряване на цъфтежа и формиране на шушулки

 

Допълване нивата на калий

Еколист Моно Бор

 

Максимус Екстра К

1

 

 

3-4

 Зеле

Фаза на развитие на зеле

Предполагаема употреба на торове

Вид на тор

Доза кг-л/ха

2 седмици след засаждането

По добро вкореняване на растенията за премахване на фосфорния дефицит

Максимус Екстра Р

3-4

2  седмици след засаждането на фаза 6-8 листа

Премахването недостига на Бор

 

Еколист Моно Бор

1-2

3 седмици след засаждането

Премахване недостига на магнезий, активиране на фотосинтезата

 

Активиране на вегетативния растеж по време на неблагоприятни условия

 

При недостиг на Манган

Максимус Екстра Mg

 

Максимус 20-20-20

 

Еколист Моно Манган

3

 

 

3-4

 

 

1-2

4 седмици след засаждането

Допълване на серния и микроелементовия

недостигМаксимус Екстра S

2-3

По време на формирането на розата

Предотвратяване недостига на калций

 

При калиев дефицит, подобряване размера и твърдостта на розата на всеки 10-14 дни

 

Допълване на микроелементи

Еколист Калций

 

Максимус Екстра К

 

 

Еколист Микро U

3-5

 

3-5

 

 

 

2-3

Карфиол 

Фаза на развитие на карфиол

Предполагаема употреба на торове

Вид на тор

Доза кг-л/ха

След засаждането

Премахването недостига на Бор,

2 процедури на всеки 10-14 дни

 

Допълване на микроелементовия дефицит

Еколист Моно Бор

 

Еколист Микро U

1

 

 

2-3

В фаза 6-8 листа

Допълване нивата на фосфор и калий в растенията

Максиму Екстра PK

3-4

3 седмици след засеждането на расада

Подобряването вкореняването на растенията, отстраняване на фосфорния дефицит

Максимс Екстра Р

3-4

4-5 седмици след засаждането

Допълване на сяра и на микроелементи по време на вегетация

 

Допълване на всички микроелементи включително и молибден

Максимус Екстра S

 

 

Еколист Микро U

2-3

 

 

 

2-3

4-5 седмици след засаждането

Премахване недостига на магнезий, активиране на фтосинтезата

 

Стимулиране на вегетативния растеж, по време на неблагоприятни условия

Максимус Екстра Mg

 

Максимус 20-20-20

3

 

 

3-4

 

По време на формирането на розата

Предотвратяване недостига на калций

 

При калиев дефицит, подобряване размера и твърдостта на розата на всеки 10-14 дни

 

Допълване на микроелементи

Еколист Калций

 

Максимус Екстра К

 

 

Еколист Микро U

3-5

 

3-5

 

 

 

2-3

Краставица

 

Фаза на развитие на крастевица

Предполагаема употреба на торове

Вид на тор

Доза кг-л/ха

След образуването на 6-8 листа

Допълване нивата на фосфор да подобри вкореняването на растенията

Максимус Екстра Р

3-4

След образуването на цветни пъпки

 

Подобряването на цъфтежа и плодовете

 

 

Премахването на недостига на калций

Еколист Моно бор

 

Еколист Калций

1

 

 

3-5

 

В период на растеж на плодовете

Ускоряване растежа на плодовете

 

 

Ускоряване растежа на плодовете, премахване на калиевия дефицит

 

Предотвратяване на плодовата деформация

Максимус Екстра РК

 

Максимус Екстра К

 

Еколист Калций

3-4

 

 

3-5

 

 

3-5

В период на растеж на плодовете

Допълване на микроелементи

 

Премахване недостига на магнезий по време на вегетация

Еколист Микро U

Максимус Екстра Mg

2-3

 

 

3

Лук

Фаза на развитие на лук

Предполагаема употреба на торове

Вид на тор

Доза кг-л/ха

3 седмици след появата

Премахване дефицита на калий и фосфор, 3 процедури на всеки 10-14 дни

Максимус Екстра PK

3-4

6 листен стадий

Отстраняване на мангановия дефицит, предотвратяване на усукването на стеблата

Еколист моно Манган

1-2

В периоди на бърз растеж

Доставка на основни макро-и микро елементи

Максимус 20-20-20

3-4

 

 

 

 

 

От началото на сгъстяване на лука

Да се осигурят на този етап необходимите за растението калий

 

Допълване недостига на цинк

 

 

Допълване недостига на мед

 

 

Допълването на микроелементи

 

Допълване недостига на магнезий, активиране на фотосинтезата

Максимус Екстра PK

 

Еколист Моно Цинк

 

Еколист Моно Мед

 

Еколист Микро U

 

Еколист Екстра Mg

3-4

 

 

1

 

 

1

 

 

2-3

 

2-3