Loading

Овощарство

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 76 млн. лева (76 048 031 лв.) по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2021.

Субсидии получиха 12 952 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци, оранжерийно зеленчукопроизводство.

Общият размер на изплатените суми по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП – основна) е 30 234 392.61 лева.

Оторизираните средства по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – СП (други) е 6 809 906.52 лева.

По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) (СЗ – ДККП) преведените субсидии са 4 427 568.33 лева, а по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) – 8 057 505.05 лева.

По схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) – СЗ (МЗДП) са изплатени 6 033 628.47 лева.

Преведената сума по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) (СЗ – П) е 4 332 940.07 лева, а по схемата СЗ – КЛЧ (картофи, лук и чесън) е в размер на 16 152 090.29 лева.

Ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2021 са определени със следните Заповеди на министъра на земеделието: № 09-232 от 10.03.2022 г.; № 09-233 от 10.03.2022 г.; № 09-235 от 10.03.2022 г.; № 09-234 от 10.03.2022 г.; № 09-228 от 10.03.2022 г.; № 09-231 от 10.03.2022 г. и № 09-229 от 10.03.2022 г.

Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за добив, съгласно приложение № 5 от Наредба 3 от 17.02.2015 г.